Welke van het te verkopen product § Gering verlies

Welke eisen stellen de factoringmaatschappijen aan de cliënten

 

De cliënten dienen aan een
aantal voorwaarden te voldoen om geaccepteerd te worden door de
factormaatschappij. De factoringmaatschappij is niet gebaat met cliënten die
een aanhoudende tekort aan liquiditeiten hebben als gevolg van een slecht
beleid en daardoor niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen en dreigen
failliet te gaan. De volgende eisen worden in het algemeen gesteld.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

§  Regelmatige afnemers

§  Minimale omzet van 2.5 miljoen

§  Systematische afname producten/diensten

§  Goede kwaliteit van het te verkopen product

§  Gering verlies op dubieuze debiteuren in
relatie tot de omzet

§  Bereidheid om alle huidige en toekomstige
vorderingen te factoreren

§  Goede bedrijfsleiding en winstgevendheid

§  Wilskracht en normbesef van de leiding

§  Debiteurentermijn maximaal 90 tot 120 dagen

 

Bovenal wordt voor de
dienstverlening en verzekering een omzetprovisie in rekening gebracht. De
hoogte van de factorprovisie is afhankelijk van de volgende componenten:

§  Gemiddelde factuurwaarde

§  Aantal debiteuren

§  Kwaliteit van de debiteuren branche

§  Hoogte van de gefactoreerd omzet

§  Kwaliteit van de geleverde goederen of diensten

§  De gemiddelde betalingstermijn

§  Binnenlandse of buitenlandse omzetten

§ 
Diverse controles en/of extra
werkzaamheden

Daarnaast is de interest een
tweede kostenfactor die wordt berekend over het werkelijk opgenomen voorschotsaldo
op dagbasis. De hoogte van deze rente ligt op hetzelfde niveau als de rekeningcourant-krediettarieven.

De volgende onderneming komen
bij voorkeur in aanmerking voor factoring.

§  jonge bedrijven met een snel groeiende omzet

§  bedrijven met een kleine doch qua bedrag
belangrijke afnemerskring waarbij verlies op

debiteuren
tot moeilijkheden kan leiden

§  bedrijven die overwegen te exporteren, maar
onbekend zijn met potentiële afnemers

§  bedrijven die door de toegenomen concurrentie
hun betalingsvoorwaarden moeten

wijzigen
waardoor een hoge investering in debiteuren noodzakelijk wordt

§  bedrijven die leverancierskrediet genieten,
welke (duur) krediet bij factoring niet langer

nodig
is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom kiezen ondernemingen om debiteuren te financieren

 

Elke onderneming heeft geld
nodig om aan zijn verplichtingen te voldoen zoals; huur, personeel, elektriciteit
en dergelijke. Daarnaast hebben de ondernemingen geld nodig om te groeien en te
investeren(projecten, personeel, machines, gebouwen). Er zijn tijden dat
‘opportunities’ sneller komen dan het ‘cash’. De onderneming wil de kans niet
mislopen. Echter zal die genoodzaakt zijn om te wachten op de betalingen van de
debiteuren. De ondernemingen kunnen niet gokken op dat de vorderingen betaald
worden, want dat is gokken op je werkkapitaal(cashflow) en dus spelen met de
toekomst. Een goede cashflow hebben is essentieel voor het sturen van de
onderneming. De onderneming kan een geweldig product/dienst hebben en
uitstekende winstmarges, maar als de cashflow slecht is, zal de onderneming
lijden. In feite hebben veel winstgevende ondernemingen serieuze
cashflowkwesties.

 

Er zijn een aantal redenen
waarom een ??onderneming in cashflowproblemen zou kunnen komen.

Een van de meest voorkomende
redenen is dat zij betalingsvoorwaarden aan hun klanten moeten aanbieden. De
tegenpartij maakt direct gebruik van de producten/diensten terwijl bij de
verkoper de inkomen is gekoppeld aan de vorderingen die achterlopen. Het
grootste probleem van het aanbieden van voorwaarden voor netto 30 dagen of
netto 60 dagen aan klanten is dat dit de kaspositie beïnvloedt. De ondernemingen
moet betalen voor het afleveren van de product of dienst en vervolgens één tot
twee maanden wachten om betaald te worden.

 

Ondertussen heeft de
onderneming nog steeds geld nodig om lopende uitgaven te betalen om de
onderneming te runnen. Als het gaat om het aanbieden van netto-30-voorwaarden,
hebben kleine ondernemingen hier weinig zeggenschap over. De meeste ondernemingen,
vooral grotere, betalen hun facturen in 30 tot 60 dagen. Het zit in hun contracten
en is meestal niet onderhandelbaar.

 

Dit brengt je in een
financiële situatie waarin het onmogelijk is om een gewenste uitkomst te
bereiken doordat de regels dat niet toelaten. Als onderneming wil je groeien en
nieuwe klanten aantrekken. Maar als de onderneming de bovengenoemde voorwaarden
aanbiedt, loop het risico dat je geen geld meer hebt. Een manier om dit
probleem op te lossen is om uw debiteuren te financieren(verkopen).

Het financieren van de
debiteuren(vorderingen) is een alternatief om zekerheid te bieden op je
cashflow.

 

Debiteurenfinanciering is
financiering op basis van het uitstaande saldo aan debiteuren. Omdat debiteuren
onderdeel uitmaken van het werkkapitaal van een onderneming, is
debiteurenfinanciering een vorm van werkkapitaalfinanciering. Dit soort
financiering stelt de ondernemingen om direct toegang te krijgen tot
werkkapitaal. De onderneming kan op deze manier al zijn aandacht vestigen op
andere kernactiviteiten in plaats van al zijn energie stoppen in het proberen
te innen van al die facturen.

 

Financieel Dagblad. (sd).
Opgehaald van
https://fd.nl/opinie/1139230/ook-kpn-ns-en-tomtom-gaan-kleine-leveranciers-sneller-betalen
Leermakers, C. (sd). Tilburg University. Opgehaald van
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=141870
Smit, P. (1986). Leiden Universiteit. Opgehaald van open access:
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/36600/254.pdf?sequence=1
Stanciu, L. (2013, December 1). Hogeschool Rotterdam. Opgehaald
van Academic search: http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.hro.nl/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=f12fc29b-c26b-4808-b619-e909e031c523%40sessionmgr4008