Ook de 15, zijn een stuk oplettender voor reclames

Ook is er nogeen groot verschil tussen de producten die veel via sociale media reclameworden gekocht en welke een stuk minder. Als we kijken naar Facebook worden ervooral technische & elektronische en fashion & beauty productengekocht. Producten die daarentegen een stuk minder worden gekocht zijn kunst& design en tuinieren & decor producten. Dit is redelijk logisch teverklaren, aangezien jongeren de grootste groep van de samenleving is diegebruik maakt van sociale media. Jongeren kopen vaker spullen die te makenhebben met fashion, beauty, techniek en elektronica, omdat dit jongeren meeraanspreekt. Zij kopen minder vaak producten voor tuinieren of kunst. Het effectop het koopgedrag hangt er dus ook vanaf wat een bedrijf op sociale mediaadverteert.

Het moet wel bij de doelgroep van die sociale media passen. Als laatste blijkt ook nog dat, van allemensen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, 78% zegt dat de berichten ofreclame van bedrijven op sociale media invloed heeft op hun aankopen. Deze statistiekenzijn echter wel van iedereen die sociale media gebruikt. Ook al zijn dit overhet algemeen vooral jongeren en zijn deze statistieken dus waarschijnlijk ookbest wel representatief kijk ik ook nog naar een onderzoek dat alleen geldtvoor jongeren. Een onderzoek d.m.

v. een enquête van de Consumentenautoriteit ende Nationale Jeugdraad (NJR)1 onder 900 jongeren vangemiddeld 15 jaar.  Uit ditonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de meeste jongeren eigenlijk redelijkongevoelig zijn voor reclame. Jongeren komen wel veel reclames tegen viasociale media of spellen, maar laten zich amper overhalen om iets te kopen. Hetlijkt erop dat ze de bedoeling achter deze reclames doorhebben en het dusnegeren. Ze maken bewuste keuzes en laten zich bijna niet beïnvloeden doorreclames van bedrijven op sociale media.Maar ditgeldt niet voor alle jongeren. Er is een groot verschillen tussen verschillende’groepen’ jongeren.

Vooral lager opgeleide jongeren en jongeren vanniet-westerse ouders zijn zich minder bewust van het feit dat bedrijven reclamemaken via sociale media. Zij gaan sneller in op bepaalde aanbiedingen danandere jongeren. Ook hebbenalle campagnes voor het waarschuwen van jongeren voor reclame op sociale mediaof waarschuwingen van ouders en leraren goed gewerkt. Jongeren, vooral onder de15, zijn een stuk oplettender voor reclames en worden er minder snel doorbeïnvloed.