Olie, verhouding tussen de waterstof atomen en koolstof beïnvloedt

Olie, aardolie of petroleum. Het zwarte goud heeft veel namen en is algemeen bekend onder de mensen. Maar hoe is dit rijk makende goedje eigenlijk ontstaan? Aardolie is ontstaan uit hele kleine diertjes, genaam plankton. Deze beestjes leven in het water en vermenigvuldigen zich zeer snel. Als deze diertjes sterven zakken ze naar de zeebodem met ander sediment.

Omdat de plankton ontbindt bij hoge temperatuur moeten er dus steeds nieuwe lagen bovenop komen. Uiteindelijk moet er een laag zijn die het afsluit, zoals leisteen. Petroleum wordt gevormd in een zout milieu, bijvoorbeeld een ondiepe zee.

De andere voorwaarden voor het vormen van olie zijn:Plankton, deze diersoort komt vooral voor in ondiepe zeeënEen dalingsgebied, Want als de sedimentatie niet in evenwicht is met de daling ontstaat er een te diepe zee of een verlanding.Poreus resevoirgesteente, hierin kan de olie zich ophopen. Een voorbeeld is zandsteen.Een isolerende laag, dit is een cruciale factor omdat de olie anders in de atmosfeer terecht komt.De vorming van het zwarte goudDe temperatuur moet tussen 60 en 120 graden Celsius liggen om olie te vormen. Deze warmtegraad bevindt zich op een diepte van één tot anderhalve kilometer. De aardlagen moeten scheef staan om olievelden te creëren. Deze scheve stand zorgt namelijk voor een ophoping het sediment, omdat alles naar één plek schuift.

Dit valt te vergelijken met het scheef houden van een half gevuld waterflesje. Met een seismograaf kan de diepte van de aardlagen worden berekend. Olievelden kunnen erg verschillen qua grote. De bronnen hebben meestal een aardige grote, zo’n honderd meter lang en dertig tot veertig kilometer breed. Het winnen van olieAls er eenmaal een bron is gevonden, kan het proces van het winnen van de olie beginnen. Aardolie wordt uit de grond gehaald door het boren in de aardkorst. Door middel van machines, zoals jaknikkers, wordt de olie uit de grond gepompt. De olie kan soms van zichzelf al omhoog komen.

De viscositeit van de olie en de druk van bovenopliggende aardlagen beïnvloeden dit. De verhouding tussen de waterstof atomen en koolstof beïnvloedt de viscositeit van de olie. De winning van olie kan dan ook onderverdeeld worden in drie manieren:Primaire winningPrimaire winning houdt in dat de olie door de natuurlijke reservoirdruk omhoog komt.

Secundaire winning.Dit is een geforceerde winningsmethode, die met kunstmatige technieken wordt uitgevoerd. Er wordt doormiddel van het injecteren van water of gas olie uit het poreuze gesteente gehaald.Tertiaire winningDeze methode gaat nog een stapje verder dan secundaire winning. Deze techniek kan chemisch, thermisch zijn of zich op menging baseren. Door bijvoorbeeld stoom te injecteren wordt de viscositeit verlaagd door het opwarmen van de olie.

Zo is de petroleum gemakkelijker op te pompen. Chemische methoden kunnen gebruik maken van detergenten die de olie uit het gesteente kunnen wassen. Lichtere oliën in diepere reservoirs mengen is een methode die menging heet.Als de olie eenmaal is opgepompt wordt deze vervoerd via pijpleidingen of tankers.

De ruwe olie kan dan naar olieraffinaderijen vervoerd worden. De raffinaderijen bewerken de olie tot een eindproduct (bijvoorbeeld benzine) of halffabricaat. Deze worden weer verder verspreidt en vervoerd door tankauto’s, zee- en binnenvaartschepen, treinen en pijpleidingen.Soorten olieOmdat de kwaliteit van petroleum kan verschillen, wisselen in de praktijk de prijzen op de oliemarkt ook. De prijzen worden aangegeven in OPEC, Dubai, Brent en West Texas Intermediate (WTI). Deze termen geven de herkomst van de olie aan.OliemarktenOlie wordt verhandeld op verschillende markten. IntercontinentalExchange (ICE) en de New York Mercantile Exchange (NYMEX) zijn de bekendste.

Het tot stand komen van de prijsDe grootste reden dat olie wordt opgepompt is natuurlijk omdat het geld opbrengt, en niet zo’n klein beetje ook. Er wordt wereldwijd door bedrijven veel waarde gehecht aan de olieprijs, omdat ze het als brandstof gebruiken. Dit zorgt er dan ook voor de de oliemarkt aan veel andere markten is gekoppeld. Het is daarom essentieel om te begrijpen wat de olieprijs precies is. De waarde, die aangeduid wordt met de prijs, wordt doorgaans aangegeven per vat olie. De spotmarkt zorgt voor de prijs gehanteerd wordt. Amerikaanse dollars worden gewoonlijk gebruikt om de waarde van olie aan te duiden.

De prijs wordt beïnvloed door:De stand van de wereldeconomieOverheidspolitiekOlievoorradenSpeculatieDe stand van de wereld economieAls het niet voor de wind gaat met de wereldeconomie is de vraag naar olie ook kleiner. Hierdoor kan er een aanbodoverschot ontstaan waardoor de prijs daalt. Ook kan dit juist andersom gebeuren. Als er een grote vraag is door een toenemende wereldeconomie is zal de prijs stijgen.

OverheidspolitiekDe OPEC is een groep die meer of juist minder olie exporteert wanneer het hen het beste uitkomt. Een grote rol kunnen politieke situaties hierbij spelen. De gas crisis in 1973 toen de OPEC een boycot invoerde is hier een goed voorbeeld van. Tegen het einde van de boycot, in maart 1974, was de prijs per vat olie van drie dollar naar twaalf dollar gestegenOlievoorradenDe olievelden zijn eindig. Omdat de oliebronnen langzaam opraken kan dit de hoogte van de prijs gaan beïnvloeden. Als het aanbod afneemt of niet stijgt maar de vraag neemt wel toe of niet af, dan zal de prijs stijgen.

Het kan ook zijn dat de prijs zal dalen. Dit kan komen door het vinden van nieuwe oliebronnen waardoor het aanbod toeneemt.SpeculatieEr wordt vaak door handelaren gespeculeerd hoe de prijs van de olie zich zal ontwikkelen. Deze speculaties worden beïnvloedt door politieke situaties, het gedrag van de consument, de economische groei, alternatieve bronnen van energie en het nieuws. Deze speculaties beïnvloeden op hun beurt ook weer de olieprijs.

Want als er gespeculeerd wordt dat de vraag het komend jaar zal toenemen kan dit er weer voor zorgen dat de prijs stijgt.