Lab = 0,014 mol—> m = n*m(Na2CO3)—> M(Na2CO3) =

Lab 3. NATRIUMVÄTEKARBONATSönderdelning av natriunvätecarbonat. (NaHCO3)Syfte:I denna laborationen var att jag själv skulle kunna ta reda på vad händer om man värmer natriumvätecarbonat. Vi fick tre kemiska formler som kunde ske när natriumvätekarbonat sönderdelas vid uppvämning, och sedan skriva ett kort rapport om laborationen.Teori:Man måste veta att man kan räkna molmassan och jämföra substansmängden av ämnet och likvärdiga substansmänder.Substansmängden: n=m/M och enheten är g/mol. Molmassan: M=m/n enheten är mol.

Massa: m=M.n, enheten är gram.Kemikaler:Natriumvätekarbonat. (NaHCO3).Materiel:Brännare, våg, trefot, degeltång, sked, vågskepp, degel.Utförande:Jag började först med att väga degeln och fick 15,44 g. Sedan lägger jag den tillsatt jag natriumvätekarbonat för uppvärmning, men innan det uppvärmades, först vägde jag det och  fick 2,39 g.

Jag fortsatte sedan till värmaren och värmde den i 5 minuter, låt den svalna en stund. Jag vägde sedan det efter det att det var svalnat och då kunde jag räkna ut molmassornaav de givna förmler.Beräkning:1. NaHCO3(s)—-> NaOH(s)+CO2(g)—> m = 2,39g—> M(NaHCO3) = 84g/mol—> n= 2,39g/84 g/mol = 0,028—> M(NaOH)= 2316 = 40g/mol—> m=n*M —>  m = 0,028 = 1,12g.

2. 2NAHCO3(s)+Na2CO3(s)—-> CO2(g)+H2O—> m = 2,39—> M(NAHCO3) = 84g/mol—> n = 0,028mol —> n = 0,014 mol—> m = n*m(Na2CO3)—> M(Na2CO3) = 106g/mol—> m = 0,014 = 1,484 g3. 2NaHCO3(s)+Na2O(s)—-> 2CO2(g)+H20(g)—> m = 2,39—> n = M(NaHCO3) = 84g/mol—> n = 0,028 mol —> 0,014—> m = n*m(Na2O) —> 22316—> M(Na2O) 22316 = 62g/mol—> m = 0,014 = 0,868 g Resultat:Den rätta kemiska förmel vid uppvärmning av NaHCO3 är enligt mina beräkningar visar att reaktion nummer 2 stämmer.2NaHCO3(s)+Na2CO3(s)—>CO2(g)+H2O:- Degeln för uppvärmning = 15,44g, efter uppvärmning = 16, 95—> 16,95g – 15,44g = 1,51gDiskussion:För att vara säker på svaret gjorde jag om experimentet för att vara mer exakt av svaret om jag räknade fel.Slutsats:Alternativet som stämde var formel 2.

I detta experiment fick jag veta att natriumvätekarbonat förlorar originalvikt efter uppvärmning.