Kärlek varandra. Tillslut så gör de självmord tillsammans. Sturebymordet

Kärlek och mordTherese RaquinSammanfattningTherese Raquin är skrivenav Émile Sola under 1800 talet.

Boken handlar om en kvinna vars namn är ThereseRaquin, hennes föräldrar dör i tidigt vilket gör att hon får flytta in hoshennes faster Madame Raquin. Therese har en kusin var namn är Camille och hanär extremt sjuk vilket gör att hans mamma Madame Raquin blir extremt överbeskyddande.Detta gör så att Therse också blir överbeskyddad och får inte göra någontingeftersom Madame Raquin är rädd att det ska hända henne någonting. De flyttartillslut till Paris och Therese får ta hand om Madam Raquins nya sy affär.

Hon ochCamille blir tvingade och gifta sig med varandra när egentligen ingen av demvill vara tillsammans med den andra eftersom de är helt olika varandrs. En dsg möterCamille en av hans gamla kompisar Laurent på gatan. Han bjuder hem honom ochTherese blir kär i honom direkt. Laurent tycker att hon är ful men väljer attumgås med henne ändå. De börjar att ha ett förhållande tillsammans som degömmer för Camille. Men eftersom Therese och Camille är tillsammans så kanmåste de träffas i smyg.

Efter en stund blir Laurent trött på att smyga omkringså han nämner att de måste göra sig av med Camille på något sätt! De väljer attmörda honom under en båtresa en söndag. Laurent dränker honom i vattnet ochTherse tittar bara på. Efter att Therese och Laurent har genomfört mordet såblir inte deras förhållande detsamma, de bråkar mycket och de umgåas med andrakvinnor och män. Madam Raquin blir stum och kan inte göra någonting. Genom ettbråk mellan Laurent och Therse så får Madam Raquin reda på att det var dem sommördade Camille men hon kan ju inte säga någonting eftersom hon är stum. De gårnästan så långt att de nästan mördar varandra.

Tillslut så gör de självmordtillsammans.Sturebymordet SammanfattningSturebymordet inträffade 2009 i enutav Stockholms förorter Stureby. Den mördade som heter Therese var en ungkvinna som blev mördad i skogen när hon skulle gå och kissa medans hon var påfest. Den som mördade henne var en kille vid namn Tim som hade kysst henne förnågra veckor tidigare. Tim hade vid tillfället en flickvän som inte blev direktså glad när hon fick veta att hennes pjkvän kysst en annan tjej. Detta gjordeså att Tove (Tims flickvän) skrev massa sms och mail till Tim om att om hannånsin skulle få tillbaka henne så skulle var han tvungen att göra sig av medTherse. Tim mördade Therse ute i skogen och både han och Tove blev dömda till slutenungdomsvård. Offrets föräldrar ansåg att straffen var löjliga.

 Jämförelse mellan mordenFörövareni båda händelserna är män vilket är den största likheten i de här två morden. ISturebymordet så blir mannen övertygad om att mörda Therese via sms och e-?ostav hans flickvän eftersom han hade varit otrogen mot hans flickvän med Therese.Men i Boken Therese Raquin är det mer mannen (Laurent) som bestämmer sig att deska mörda Camille för att Therese och Laurent ska kunna umgås ?å riktigt ochinte bli förhindrade av Camille och Thereses förhållande.  Sen vardet ju faktiskt inte bara Tim som blev dömd utan Tove hans flickvän. I ThereseRaquin så är inte Laurent ensam och mördar Camille, de båda ses sombrottsligare eftersom Therese valde tillsammans med Laurent att mörda Camille.Detta är en stor likhet med Sturebymordet, det var mannen som gjorde mordet ibåda händelserna och kvinnan som var en ?åtryckande kraft till att det hände.

Offren i de bådahändelserna har inga likheter över huvud taget förutom att de båda två harråkat komma emellan de här två ?aren ?å ett ofrivilligt sätt. Therese iSturebymordet kom väl emellan de två genom att hon kysst Tim, hon kanske intevisste om att Tim och Tove var tillsammans det eller så visste hon det. Offrenär svårt att hitta likheter och likaså olikheter emellan eftersom det finns sålite om Therese ?å internet att hitta. Men den största olikheten är väl attTherese är kvinna och Camille är man.   Ingen av mordenär direkt väl?lanerade, de gjordes bara nära de fick chansen. Tims och Tovesms-ade om det ett flertal gånger men inte hur och när det skulle ske.

Timsflickvän Tove var väl mer tvingande och sa att det här måste du gör för att blitillsammans med mig igen. Mordet ?å Camille ?ratades det om ett bra tag men devisste inte hur de skulle göra eller rättare sagt Laurent visste inte hur deskulle göra eftersom det var mest hans idé. Tillslut så bestämmer hans sig attgöra det under en båttur en söndag.De bådautföranden är lika i och att det var inget som var planerat innan hur mordetskulle gå till och hur de skulle utöföra vilket de gjorde i sekunden de fickchansen att utföra det. Therese blev kvävd till döds i en skog medans Camilledränktes i Flode Seine.

 Therese hittadeslivlös, för att sedan avlida av misshandelsskador. Hon hittades runt midnatt.Polisen anhöll två misstänka, Tim för mord och Tove för anstiftan till mord. Polisenförhörde ungdomar som varit på fest i Stureby. Polisen inväntade nu svar frånen rättsmedicinsk undersökning samt analyssvar av den tekniska bevisningen. Ettstort antal sms bevisar mordet.Efter mordet påCamille så blev det ingen polisundersökning pga att mordet sågs som en olyckadock så hjälpte polisen till att leta efter kroppen.

 De båda dömdestill ett år och åtta månaders sluten ungdomsvård. I domen står det att Timaldrig skulle ha mördat Therese utan den starka påverkan från Tove. Tim ochtove fick betala 60 tusen kronor var till Theres föräldrar och 25 tusen kronorvar till Therse bror. Genom att dem blev dömda så startades en debbat om manskulle förlänga dommarna mot ungdomar.  Efter som mordetpå Camille sågs som en olycka så blev de ju inte dömda, dock så kan man ju sägaatt deras straff va att de blev extremt olyckliga både Laurent och Therese.  Reaktioner frånCamilles mord var ju att hans mamma fick en hjärt attack vilket gjorde så atthon blev stum. Reaktionerna på mordet av Therese var ju att Tim som hade utförtmordet hade blivit tvingad till det via sms från sin flickvän Tove. Sverigeförstod sig inte på mordet och den 12 juni 2009 skapade tidningen Aftonbladeten kampanj för insamling av pengar till BRIS via betal-SMS, under rubriken”Glöm inte Therese”.

DiskussionSomvi såg i de båda händelserna så höll inget av paren ihop efter att mordet hadeskett. I boken så bråkade Laurent och Therese extremt mycket efter de hademördat Camille vilket gjorde så att de tillslut tog självmord tillsammans. ISturebymordet så vände sig Tove mot Tim när de hade blivit fängslade vilketäven där visar att ett förhållande inte kan hålla om man mördar någontillsammans. Dock så visar inte dessa två händelser på alla förhållande. Jagtror att det helt spelar roll vad det är för mord.

I de båda morden så varoffren helt oskyldiga men om vi istället hade sagt att det var Toves farbrrosom Tim mördade för att han slåg och undan gömde henne på ett ohälsosamt sättkanske deras förhållande hade sett annorlunda ut.Mankan vända på de här morden, att vi byter plats på dem. Sturybymordet hände på1800-talet och mordet på Camille 2009.

Då skulle nog mordet på Camille intespelas ut som det gjorde, kroppen hade antagligen blivit funnen, Therese ochLaurent hade blivit dömda till mord. Sturebymordet hade bara Tim blivit dömdför att det inte hade funnits något bevis om att Tove hade”tvingat” honomtill att mörda Therese. .ThérèseRaquin är berättad i tredje person av en allvetande berättarröst. Berättaren ärneutralt och dömer ingen men berättar negativ.Något som är speciellt för Thérèse Raquinär att den är extremt detaljerad.

Allt är beskrivet i boken, mörker, fukt,källare, gravar, otrevliga dunster och en extrem beskrivning av bårhuset. Thérèse Raquin är en intressant roman. Jagtyckte att den var väldigt intressant eftersom det inte finns många böker idagsom är skrivna som Therse Raquin, specillt med en sån miljöbeskrivning somboken har. Det gör verkligen att man kan leva sig in i boken och känna att manär delaktig, som om man sitter bredvid berättaren och tittar på vad som händer.