Išor?s produkto projektin? šilumos laidumo koeficiento vert? nustatoma pagal

Išor?s sienos visumin? šilumin? varža Rt (m2·K/W) iršilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2·K))apskai?iuotas pagalformules: ?ia:   Rsi –atitvaros vidinio paviršiaus šilumin? varža (m2·K/W), imama iš 2lentel?s;Rs – atitvaros sluoksni? sumin? šilumin? varža (m2·K/W);Rse – atitvaros išorinio paviršiausšilumin? varža (m2·K/W), imama iš 2 lentel?s. Vidinio paviršiaus šilumin? varža,  Rsi, m2·K/W Išorinio paviršiaus šilumin? varža,  Rse, m2·K/W Šilumos srauto kryptis horizontali ? aukštyn žemyn ? Visomis kryptimis   0,13   0,10   0,17   0,04 2lentel?. Vidaus ir išor?s pavirši? šilumin?s varžos Rsi ir Rse.

 Išorini? sien? šilumos perdavimo koeficientas skai?iuojamas pagal statybostechnin? reglament? STR2.01.02:2016 „Pastat? energinio naudingumo projektavimasir sertifikavimas” metodologij?.Atitvaros sumin? šilumin? varža Rs (m2·K/W) apskai?iuojama pagal formul?:   ?ia: Rq – plono sluoksnio (pl?vel?s) šilumin? varža (m2·K/W); R1, R2, … Rn – atskir? atitvaros sluoksni?šilumin?s varžos (m2 ·K/W) apskai?iuojamos pagal formul?:   ?ia:    d –sluoksnio storis (m);?ds – sluoksnio projektinis šilumos laidumokoeficientas, W/(m·K). Statybos produkto projektin? šilumos laidumo koeficientovert? nustatoma pagal STR2.01.

02:2016  3 priedo reikalavimus.Jei yra termoizoliacini? statybos produkt? deklaruojam?j?šilumos koeficiento vert? ?rodantys dokumentai, projektin? termoizoliacin?smedžiagos arba gaminio šilumos laidumo koeficiento vert? ?ds (W/(m?K))apskai?iuojama taip:   ?ia:       ?D –deklaruojamoji termoizoliacinio statybos produkto šilumoslaidumo koeficiento vert? (W/(m?K));??? –šilumos laidumo koeficiento pataisa d?l termoizoliacinio statybos produkto papildomo ?dr?kimo atitvaroje (W/(m/K)).Imama iš 3 lentel?s;  Eil. Nr. Termoizoliaciniai statybos produktai Pataisa ???, W/(m?K) v?dinama nev?dinama 1. Akytieji betonai, ? > 400 kg/m3 0,02 0,03 2. Akytieji betonai, ? ? 400 kg/m3 0,015 0,02 3. Mineralin? vata 0,001 0,002 4.

Birioji celiulioz?s pluošto vata 0,01 0,02 5. Fenolio-formaldehidinis ir karbamido–formaldehidinis putplastis 0,02 0,03 6. Keramzito žvyras ir sm?lis 0,01 0,02 7. Medienos plaušo plokšt?s MPP ir MDF, ? ? 300 kg/m3 0,02 0,02* 8.

Medienos plaušo plokšt?s MPP ir MDF, 500 >? >300 kg/m3 0,04 0,04* 9. Polistireninis putplastis „EPS” 0,001 0,002 10. Polistireninis putplastis „XPS” 0 0 11. Putstiklis, ? ? 200 kg/m3 0,01 0,02 12. Putstiklis, ? >200 kg/m3 0,02 0,03 13. Poliuretaninis putplastis 0,001 0,002 3 lentel?.

Pataisa Dlw d?lpapildomo medžiagos ?dr?kimo v?dinamose ir nev?dinamose atitvaruose Atitvaros be oro sluoksni? šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2·K)) apskai?iuojamas pagal formul?:  ?ia:    Rt – atitvaros visumin? šilumin? varža (m2·K/W).