Inleiding of moeilijker in slaap vallen, gemiddeld korter slapen

InleidingUit een onderzoek van Columbia University in 2012 bleek dat 63% van de ondervraagde13-18 jarigen minder dan zeven uur per nacht sliep (Desmedt, 2016).

Dit is veelte weinig, want volgens onderzoek in 2002 van Carskadon hebben tieners meer dannegen uur slaap per nacht nodig (Zimbardo, Johnson & McCann, 2017). Daarnaastontdekte slaaponderzoeker Gerard Kerkhof dat 30% van de Nederlanders zes uur ofminder per nacht slaapt (Schouten & Nelissen, 2017). De meeste volwassenenhebben per nacht ongeveer acht uur slaap nodig om goed te kunnen functioneren(Zimbardo, Johnson & McCann).

Zes uur slaap per nacht wordt gezien als eenkritische ondergrens, en is dus eigenlijk te weinig (Schouten & Nelissen,2017). Slaaptekort is dus een groot probleem, vooral bij tieners.Gevolgen slaaptekortMaar waarom is slaaptekort nou zo’n groot probleem? Volgens Pauline de Vries (voorheenwerkzaam als vitaliteitsexpert bij Schouten & Nelissen) heeft te weinigslaap effect op je emoties, prestaties en je concentratie.

Verder zegt ze datje dan ook slechter omgaat met stress en dat je immuunsysteem verzwakt.Hierdoor kun je eerder en vaker ziek worden (Schouten & Nelissen, 2017). Doorslaaptekort kunnen bacteriën en virussen namelijk gemakkelijker in je hersenenkomen (Weg van Wetenschap, 2015). Verder heb je bij minder dan 7 uur slaap pernacht ook grotere kans op het krijgen van hartfalen (Weg van Wetenschap, 2015).Blauw lichtEén van de oorzaken van slaaptekort, is blauw licht. Blauw licht vind jeoveral, maar vooral de schermen van digitale apparaten stralen veel blauw lichtuit. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld je smartphone of je tv. Maar hoeheeft blauw licht nou effect op je slaap? Je lichaam maakt melatonine aanwaarvan je langzaam moe wordt en ‘s nachts ook gemakkelijker in slaap kuntvallen.

Wanneer er blauw licht aanwezig is, maakt je lichaam minder melatonineaan waardoor je dus moeilijker in slaap valt. Wanneer je dus bijvoorbeeld netvoor bedtijd nog op je smartphone gaat kijken, maakt je lichaam mindermelatonine en val je dus minder gemakkelijk in slaap. Uit onderzoek is ook geblekendat kinderen die in de avond elektronische apparaten gebruiken, later ofmoeilijker in slaap vallen, gemiddeld korter slapen en/of overdag last hebbenvan slaperigheid (Reluxer, z.d.).OplossingArthur Kurvers (neuroloog en somnoloog bij Medisch Centrum Slotervaart inAmsterdam) en Hein Leversteijn (KNO-arts bij Stichting Instituut voorSlaapgeneeskunde) stellen dat minder blauw licht of het blokkeren van blauwlicht goed kunnen zijn voor het slaapritme. Volgens Leversteijn is eenbeeldscherm met nachtmodus minder verstorend dan zonder nachtmodus, maar volgensKurvers is het beter om ‘s avonds helemaal geen beeldschermen meer aan tezetten. Hij denkt dat het beeldscherm nog steeds een slechte invloed heeft ophet slaapritme, ook al is het licht met nachtmodus minder blauw (Reluxer, z.

d.).ConclusieSlaaptekort komt bij tieners vrij veel voor.

Een grote oorzaak hiervan ishet gebruik van digitale apparaten vlak voor het slapengaan. Het blauwe lichtvan een beeldscherm zorgt er namelijk voor dat je ‘s nachts moeilijker in slaapvalt. Om ervoor te zorgen dat je ‘s nachts makkelijker slaapt, kun je het beste’s avonds geen beeldschermen meer aanzetten.

Als je dan toch een beeldschermaanzet, zet deze dan op zijn minst in de nachtmodus.