Hoe bouwtechnische aspect zie je dat het bovenste gedeelte

Hoe ziet het colosseum er bouwtechnisch uitAls je naar het Colosseumkijkt van de buitenkant zie je meteen de verschillende zuilen die er zijn         ( Dorisch, Ionisch en Corinthisch). Van buitenis het een Grieks gebouw maar vanbinnen is het helemaal romeinsWanneer je kijktnaar de buitenmuur zie je 4 verschillende delen. De 3 lagen aan de onderkantzijn versierd met zuilen. De laag helemaal aan de onderkant heeft Dorischezuilen en is 10,50 meter hoog. De bogen zijn 7.10 meter hoog en 4.

20 meterbreed. De tweede laag heeft Ionsche zuilen en is 11,65 meter hoog. De Bogen diedaar bij horen zijn 6,25 bij 4,10 meter. De derde laag heeft Corinthischezuilen en die zijn identiek aan de tweede laag. Als je kijkt naar hetbouwtechnische aspect zie je dat het bovenste gedeelte zich afkeert van deandere drie lagen, omdat deze rechthoekige openingen heeft in plaats van bogen.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Een van de dingen die het Colosseum zowat introduceerde washet nummer van de lagen waardoor je wist waar je moest zitten. In het Colosseumhad de onderste laag 80 bogen die elk genummerd waren en zo dus diende als eentoegangsbewijs. De romeinen hadden een hels karwei om er een soort van weg vanpaden door de onderste laag te maken zodat iedereen naar zijn plek kon. Ditonderdeel wordt in de hedendaagse samenleving gezien als baanbrekend, dat deromeinen zo slim waren om alles te nummeren en zodat iedereen zijn/haar plekmakkelijk kon vinden. In de bogen op de 2e en 3e verdiepingstonden vroeger beelden. Deze zijn nu helaas allemaal verdwenen door dieven of leidersdie nieuwe projecten wouden opstarten maar die daar de materialen niet voorhadden en daarom de beelden in het Colosseum maar hebben weggehaald en van datmateriaal nieuwe dingen maken.

Door het hele Colosseum zie je allemaal gaten inde plaatsen waar vroeger bouten zaten die verschillende stukken steen metelkaar verbonden. Dit deden ze om het Colosseum te beschermen tegenaardbevingen. Ook dit aspect wordt door de wereld van nu gezien als technologischinnovatief en rekent op veel bewondering.      Het grootste deelvan de buitenkant als wel de binnenkant bestaat uit travertijn. De groteblokken werden niet met specie maar door metalen pennen samengehouden. De arena van het theater was 79 meter lang en 46 meter breed.Rondom de arena stond een groot hek om de toeschouwers te beschermen.De bodem van de arena bestond uit houten platen en was bedektmet zand (arena is het Latijnse woord voor zand).

Aan de lange zijde van de arena bevonden zich twee ingangen,die aan de zuidoostelijke kant heet de Porta Libitina en was bedoeld om deomgekomen gladiatoren en dieren af te voeren. De andere was voor de gladiatorendie voor het begin van een strijd eerst een ronde voor de keizer en het publiekmaakten, waarbij ze de keizer groetten met de woorden: Ave Caesar, morituri tesalutant”.Aan de lange zijde van de arena bevonden zich de ereloges,aan de zuidoostelijke kant voor de keizerlijke familie, die aan detegenovergestelde kant voor andere belangrijke Romeinen en voor de Vestaalsemaagden. Deze speciale tribunes lagen aan beiden zijden van de hoofdingangen.Ook was er een deel van de tribune bestemd voor de 14ridderorden.