Förklara stress ökar i kroppen samtidigt som man person

Förklara utförligEnligt (Ångest.se,2017)Så är  ångest en känsla som känns i kroppen och det känns ett obehag där blandat man kan känna att det t.e.

x att hjärtat slår snabbare än vanligt, eller att man blir torr i munnen och man börjar känna sig svag i kroppen , musklerna sedan så sig känner man yr alltså det varierar sig person till person men dessa några av dom vanligaste symtomen som kan ske men också så är ångest är reaktioner vårt  nervsystem som man inte kan styra över samtidigt som inte det är farligt men det gör ont och skapar känslor. Ångesten skapar en känsla som inte går att beskriva och som känns overkligt för vissa personer så kan man känna ångesten på flera olika ställen i kroppen medans på andra människor så känns det på ett ställe samtidigt som det skiljer vilken typ av ångest man kan få vissa får ångest i en gång medans andra ska få en starkare ångest som kommer tillbaka och detta gör personen med ångest oftast inte kan sova på nätterna , personen vaknar alltid upp mitt på kvällen , dom känslorna samt symtomerna man får beror att när kroppen känner sig hotfull då bestämmer den att öka den´s  adrenalin och olika stresshormonerna som finns i blodet vilket leder till att i kroppen  så börjar musklerna att spännas samtidigt som andningen blir intensivare och hjärtat slår snabbare.  Ångesten gör att stress ökar i kroppen samtidigt som man person blir lättare irriterad, arg eller ledsen då detta gör att personen som lider av ångest blir väldigt utav att det ska komma tillbaks , det går att lära sig att själv kunna hantera ångesten men det kan ta flera månader upp till år och det kan hindra dig att leva det livet som du vill vilja samtidigt som det är svårt att få en behandling just för dig då vi alla människor är väldigt och det kan innebära det som inte funkar kan funka för någon annan individ. Vilka typer av ångest finns det & hur kan man behandla dom ?Enligt (Bup.se,2018) så finns det tre andra typer av ångest  och panikångest  är en av typerna , panikångest går ut på att man får attacker utan förvarning då har ångesten sättet sig i kroppen vilket leder till  dessa panikattacker,det är vanligt att man  tror att man är  sjuk och får olika typer känslor som att man börjar tro att man  ska dö eller man blir galen och får oftast panikattacker på dom ställen man inte vill vara på. Generaliserad ångest: Då förväntar man sig det värsta hela tiden t.

e.x att man inte vill lämna hemmet för att tror att nån i familjen kommer att dö om man inte är på plats , detta gör att man inte klara av din egna dag för att man tänker på andra. Separation ångest : Det är att man inte vill vara själv eller lämnad ensam och denna ångesten kommer  när man tillexempel borta från hemmet då blir man oftast orolig av att man skiljs från sina föräldrar.