Fler gäller om deras barn, och utbildningen! Ingen vill

Fler asylsökande bör få uppehållstånd, om Sverige vill fortsätta lyckas i framtiden! Befolkningen måste tillsammans tänka i flera led om vilka konsekvenser kan landet drabbas av när invandringen sjunker ständigt.Enligt den statiska centralbyrån (SCB) har antalet immigranter ökad under de senaste tio åren. Asylsökande från bland annat Syrien, Irak, Somalia, Afghanistan och Eritrea sökt asyl till Sverige för att komma bort från krig, förtryck och våld. Tyvärr utvisas allt fler till hemlandet. Majoriteten av asylsökande flyr från sina hemländer för att söka skydd. Där det är fattigt och låg säkerhet. Det är just dessa två faktorer krävs för att ett land ska kunna stå på sina egna fötter, och utvecklas. Numera kan de riskera sitt liv vid vilken ögonblick som helst.

Människor lämnar inte sina hemländer bara för att de tycker att det är kul. De behöver verkligen hjälp, majoriteten åtminstone. Framför allt när det gäller om deras barn, och utbildningen! Ingen vill att det ska gå dåligt för sina barn. Före detta statsministern och moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt (Aftonbladet 08.11.16) konstaterar att ökad invandring leder att landet kommer att bli rikare. Det sägs att redovisningen av invandringen kostar, men befolkningen förstår inte vilka enorma tjänster för landet, tack vare dessa immigranter, som leder till befolkningen växer.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Det sägs att “Invandringen har lett till en våg av kriminalitet”, men egentligen om man tänker efter är de inte så. Enligt dagens nyheter 16.08.15), att “Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda”. I stället är det sociala och ekonomiska förutsättningar ligger bakom.

Utrikes födda och deras barn visserligen är överrepresenterade i brottsstatistiken, men att gapet försvinner helt och hållet för kvinnor och till mycket stor del för män. Om man tar hänsyn till faktorer som utbildning, inkomst och bostadssegregation under barndomen. Tänk! Befolkningen i Sverige är få. Sverige är ett land som ligger i ständigt utvecklingsprocess.

Där det behövs arbetskraft, som uppfylls av ungdomar. Om inte det finns tillräcklig med unga människor, i form drivkrafter för att samhället ska kunna drivas framåt. Då kommer landet att lägga efter. Därför behövs invandring ökas, om ni verkligen vill att landet ska fortsätta lyckas! Tänk på det, innan det blir försent!