FETÖ ile PKK terör örgütü ile yan yana saf

FETÖ ile irtibat? halen devam eden üyelerin Zeytin Dal? operasyonunaverdi?i tepkiler ç?? gibi büyüyor.

Yapt?klar? payla??mlar ile saflar?n? PKK’danyana tuttuklar? görülüyor.Türk Silahl? kuvvetlerinin Afrin’de düzenledi?i Zeytin Dal? OperasyonuFETÖ’nün k?lcal damarlar?n? çatlatt?. Örgütün sosyal medya üzerinden yapt???payla??mlar ile  PKK terör örgütü ile yanyana saf tuttu?unu bir kez daha gözler önüne serdi.

NE?TER VURULAN KOR?DORTürkiye’nin Zeytin Dal? Harekat? tüm dünyan?n gündemine bomba gibidü?tü. Türk Silahl? Kuvvetlerinin olas? terör koridoruna ne?ter vurdu?u harekatterör gruplar?n? rahats?z etti. Tüm kar??t propagandalara ra?men ilerleyi?ini sürdüren Türkiye teröristlerinetkisiz hale gelene kadar at??lara devam edece?i ö?renildi.RAHATSIZ ETT?Öte yandan Eski Today’s Zaman Ankara temsilcili?ini yapan FETÖ’nünkorkak ve kaçak isimlerinden biri olan Abdullah Bozkurt, ihanet sever tavr?n?bir kez daha sergiledi ve ya?t??? payla??mda bu harekat?n ülke içindeki ulusalco?kunun ve dini ba?nazl??? körüklemek için yap?lan bir harekat oldu?unusavundu.TEKB?R? B?LE HAZMEDEMED?LERCumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n Bursa’da yapm?? oldu?u birkonu?mada tedbir getirmesi hazmedemeyen firari FETÖ’cü ‘Gaza gelen destekçiler,co?kuyla Allahuekber slogan? att?.” Dedi.

Bir ba?ka kaçak FETÖ’cü Tuncay Opçin ise ya?t??? alçak payla??m ile,Türkiye’nin otoriter tavr?n? korumas? durumunda her zaman Kürtlere bedelödetti?ini ifade etti.FETÖ’nün sat?l?k kalemi Emre Uslu ise pi?kin tavr?n? korudu ve Fetihsüresi okunmas?na laf etti. Kürt illeri olarak ifade etti?i yerlerde Sureninokunup okunmad???n? sorgulad?. Ve alçak tavr?n? sürdürerek bunun bir dinbölünmesi oldu?unu ifade etti.