En året utan säsongsdifferentiering. Detta ger ett alltför stort

En del av fjärrvärmeföretagen har idag
börjat använda sig av en mer kostnadsbaserad prismodell som är helt relaterad
till kundens energiförbrukning, men en stor del av företagen har fortfarande
den gamla prismodellen som går ut på att ta samma energiavgift hela året utan
säsongsdifferentiering. Detta ger ett alltför stort incitament till kunder att
välja göra energibesparingsåtgärder genom att del eller hel konvertera till värmepumpar.
 

 

Det finns en del vinster med att
utveckla fjärrvärmeprismodellen till en mer kostnadsbaserad prismodell, för
både kunderna och fjärrvärmeföretagen.  Med en kostnadsbaserad prismodell kan priset
på ett bättre sätt spegla vad det kostar att producera samt leverera
fjärrvärme. Med säsongsdifferentiering kommer priset återspegla
produktionskostnaderna vid olika tillfällen om året. Dessutom blir prisstrukturen
väl avvägd för både små och stora kunder med olika uttagsprofil. Stora kunder
leder till lägre kostnader för fjärrvärmeföretagen än små, en kostnadsbaserad
prismodell bör ta hänsyn till detta på ett allvarligt sätt. Det är dock inte
energipriset som ska skilja sig, för det kostar fortfarande lika mycket att
producera en MWh för en liten kund som en stor. Det vill säga stora kunder bör
få rabatt i effektpriset. På så sätt kan en mer kostnadsbaserad prismodell ge
rätt signaler till kunder som är vilja att spara, samtidigt  står sig väl i konkurrensen med till exempel
värmepumpar.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Enligt analysen (fjärrvärmes
affärsmodeller) ger dagens prismodeller ett stort incitament till
delkonvertering till värmepumpar hos kunder och den huvudsakliga skälen är att
energiandelen i prismodellen är ganska stor. Detta har lett till att
fjärrvärmeleveranserna ska minska i nästan hela landet, vilket kan leda till en
ohållbara situation. Alltså när fjärrvärme förbrukningen hos kunder minskas
riskeras företagets lönsamhet att urholkas eller priserna måste höjas. Men
genom att använda en mer kostnadsbaserad prissättning gynnas de kunder som vill
göra besparingar i form av energi eller effekt när energin är som dyrast. Med
andra ord kunder agerar efter möjliga incitament de har, vilket innebär att en
prismodell som ger ett mycket starkt incitament till sparande, skulle få kunden
att stanna kvar för att kunderna är ute efter de åtgärder som ger bäst
lönsamhet, I detta fall blir det sänkt kostnad i förhållande till investering.   

 

Analysen visar även att en
prismodellutveckling stärker fjärrvärmens konkurrenskraft gentemot  alternativa uppvärmningsformer såsom värmepumpar.
Kunder som har ett väl intrimmat värmesystem, god avkylning med låga
effektuttag bör få gottgjort  för sina
ansträngningar med hjälp av en ny prismodell i avsikt att minimera risken för
konvertering till värmepump.