Door te richten in de vorm van C2000 waarmee

Door de voortgaande digitalisering neemt de
hoeveelheid digitale informatie robuust toe. We produceren in toenemende mate ‘big
data’ door ons frequente internetgebruik en door het gebruik van gadgets. Dit brengt
veranderingen met zich mee op economisch en maatschappelijk vlak. Big data kunnen
processen sneller laten verlopen, vergemakkelijken en voor een toename van
veiligheid zorgen. The internet of things, waarbij apparaten door middel van
sensoren in verbinding staan middels digitale netwerken, zal zorgen voor nog
meer data. Zonder bemiddeling van de mens kunnen dijken door gebruikmaking van
sensoren vermelden wanneer gewerkt aan ze dient te worden. Slimme camera’s
kunnen de veiligheid bevorderen door het identificeren van incorrect gedrag. Zoekmachines
kunnen de opkomst van griepepidemieën aanduiden door de samenhang van gezochte
begrippen en de ontwikkeling van een epidemie. Big data zorgen voor een
verandering van de machtsverhoudingen omdat nieuwe groepen er slim en handig
gebruik van maken. Big data bieden de mogelijkheid voor de overheid om te zien
wat er gebeurt in de samenleving. Bekeken kan worden wat het effect is van
beleidsmaatregelen. Door data te combineren kunnen inspecties gericht worden
uitgevoerd en kan de opsporing belangrijke informatie verkrijgen. De toename
van big data zal de werkwijze van de overheid fundamenteel veranderen.Tekstbox: C2000, hoe het pijnlijk mis kan gaan met
innovatiesDe analoge netwerken van de hulpverleningsdiensten in
Nederland (politie, brandweer, ambulancediensten etc.) zijn eind jaren ’90 aan
het einde van hun technische levensduur. Met deze systemen kunnen de
hulpverleningsdiensten onderling niet met elkaar communiceren. Besloten wordt
om een digitale opvolger in te richten in de vorm van C2000 waarmee onderlinge
communicatie wel mogelijk is, ook tussen de verschillende meldkamers. Het
project zou in 2001 af zijn en 430 miljoen euro kosten. Dat wordt uiteindelijk
2007, nadat in 2004 het nieuwe systeem niet voldoet en steeds wordt
teruggegrepen op de oude netwerken. De kosten verdubbelen tot bijna 830 miljoen
euro. Bij calamiteiten blijkt dat het systeem overbelast raakt en communicatie
onvoldoende mogelijk is. Problemen komen onder andere naar voren tijdens de
Schipholbrand (2005), de rellen in Hoek van Holland (2009) en de aanslag op
Koninginnedag (2009), Maar ook in 2016 bij de rellen in Haren laat de
apparatuur het afweten. Tot op de dag van vandaag schakelt de brandweer over op
analoge systemen in gebouwen of andere afgesloten ruimtes omdat daar geen
bereik is van C2000.  Het
probleem met dergelijke innovaties, die te vroeg zijn gestart, waarbij niet
breed is geëxperimenteerd is dat politiek/bestuurlijke steun is gebaseerd op
het passeren van het ‘point of no return’. Met andere woorden: we zijn al zover
met de innovatie dat we niet meer terug kunnen, dus moet er tóch nog maar wat
geld bij en besteden we er nog wat meer tijd aan. Nieuw aangestelde politici en
bestuurders moeten daarom, voordat zij een ‘innovatieproject’ steunen en
doorzetten, eerst bekijken of de fasen van innovatie zijn doorlopen. Is er
geëxperimenteerd met andere mogelijkheden? Heeft de toepassing zich in praktijk
bewezen, hier of in andere landen? Pas dan kan een politicus of bestuurder zich
achter een innovatie scharen en hiervoor gaan staan in de implementatiefase,
ook als later blijkt dat het een spannende rit wordt, omdat het verloop van
innovaties zich nu eenmaal niet van te voren laten uittekenen.  Het is
belangrijk dat publieke professionals en politici/ bestuurders hierover het
gesprek met elkaar aangaan.  

Olav Welling: Zodra je tijd en geld centraal
gaat stellen worden de verkeerde maatregelen genomen en dan lukt het niet meer.
Als je het voor elkaar krijgt om op hoofdzaken te sturen, de kwaliteit centraal
te stellen in projecten waar innovatie een rol speelt, zonder tijd en het geld
centraal te stellen, dan bereik je het beste resultaat. 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now