Det kvinnelig spiller? jo fordi kjønnet hennes. Automatisk når

Det sterke kjønn?Kjønnsroller har lenge vært et problem i samfunnet, fra og med siden opplysningstiden til i dag, blir kvinner sett som svakere enn menn, når det gjelder bilkjøring har folk forstått at hvis det er en person som kjører sent eller har parkert feil så er det kvinne som kjører.

Kjønn er et viktig kriterium i samfunnet at barn uten kjønn ikke passer inn i vennegjengen. Før i tiden (opplysningstiden, barokken osv.) ble jenter sett på som stress.Folk kasta jentene eller drepte de, siden de ble sett på som “svake”. Folk ser tydelig forskjell på kvinnens og mannens rolle i samfunnet, både i dag og for lenge siden. Tenk på en fotball spiller før du leser videre.

Hvem tenkte du på? David Beckham, Cristiano Ronaldo? Hvorfor ikke en kvinnelig spiller? jo fordi kjønnet hennes. Automatisk når man tenker på fotball spillere eller en fotball kamp så tenker man på menn som spiller fotball. Hvis man snakker en annen sport som for eksempel om boksing eller basket, vil også de aller fleste tenke på menn. Mennene “norm” i de fleste sporter, det vil si at hvis man ikke oppgir noe kjønn, er det menn som det er snakk om. Men det betyr ikke at det ikke finnes sporter der hvor kvinnene er “norm” fordi det gjør det. Som for eksempel ridning.

Men Hvorfor er det sånn? Er det på grunn av tradisjoner?I mange vis av år har det vært mennene som har holdt på med fotball, basketball og boxing. Så derfor vil de få mest oppmerksomhet. Det er kun kvinnene som er blant de beste i verden som nevnes og det er bare hvis det skjer noe stort.

Noe annet som er en mannlig norm er ordene “man kan” eller “man gjør”. Utrykkene “en gjør” eller “dame gjør” blir aldri brukt. vist du hadde sagt det til noen så ville de bare sett rart på deg. Men når var det dette begynte og hvorfor ble det en sånn stor skille mellom kjønnene?    Ut av informasjonen vi har fra opplysningstiden ser vi at Mennene har vært det “sterke kjønnet” siden vi husker. Og at kvinner er der for å gjøre mannen glad. og er som en “slave” for mannen.

Men vil det vi at det er likt idag? Det er noen tilfeller man kan se og noen “tradisjoner” eller kulturer som kjønnsrollene er behandlet veldig likt. Det første ordet blant mennesker når det blir et nytt menneske født er om det er en gutt eller en jente? Fra det punktet blir barnet “kategorisert” som en av kjønnsrollene og resten av livet blir som den kjønnsrollen skal være og er. Kjønnsrollene varierer mellom ulike kulturer og de endres over tid. Forventningene en har fra de forskjellige kjønnene endres og man kan tro at det finnes kun to kjønnsroller.

En for menn og en for kvinner. Men slik er det faktisk ikke vist vi ser nøye inn i det vil vi se at det finnes faktisk flere kjønnsroller i et samfunn. Men religioner og kulturer man tilhører til har ofte en betydning for måten en er mann eller kvinne på. Så finnes det et “sterkt kjønn”? Er det noe forskjell blant kjønnene?