Der men sørger derudover også for at magtadskillelsesgraden er

Der er Ifølge politologen Lijphart 16
parametre, der skal fokus på når man sammenligner præsidentialisme og
parlamentarisme.  tre af de seks
parametre hvor stabil den udøvende magt er, hvor stor valgbarheden af den udøvende
magt er og hvor stor grad af magtadskillelse der er. Under et præsidentielt styre
kan præsidenten ikke afsættes af parlamentet. Den regel skaber ikke blot større
stabilitet hos den udøvende magt, men sørger derudover også for at magtadskillelsesgraden er større i det præsidentielle system, og
det kan skabe større individuel frihed og mindre korruption. Det er folket som
vælger præsidenten i det præsidentielle system og derfor er det også en mere
demokratisk måde at vælge på.

Vi kan derfor konkludere at de 3 første parametre fungere
bedst under det præsidentielle system, helt sikre kan vi dog ikke være i denne
konklusion fordi:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1.      
ustabilitet ikke nødvendigvis findes i et
parlamentarisk system.

2.      
I et parlamentarisk system har den udøvende magt
ofte et demokratisk flertal i ryggen, og tit vidste vælgerne godt over hvordan
de forskellige partier vil stå for udformningen af den udøvende magt

De 3 sidste parametre er kontinuiteten, effektiviteten af
lovgivningsprocessen og systemets grad af inklusion. I et præsidentielt system
er der en separering af den lovgivende magt og den udøvende magt, og det kan frembringe
nogle uløselige debatter, som i sidste ende kan gøre lovgivningen til en langtrukken,
ineffektiv proces. I det parlamentere system vil der ikke på samme måde opstå sådanne
uenigheder. Det parlamenterer system vinder også på kontinuitet. Den er
udøvende magt er ikke ligeså periodisk anlagt som den er under et præsidentielt
system, da den er så afhængig af parlamentet. Også inklusionsgraden i valget af
den udøvende magt er størst i det parlamentariske system. Grunden til det, er
at enhver stemme “tæller” i valget af en regering, modsat det præsidentielle
system hvor alle de stemmer der er gået til den tabende præsident er “spildte”
altså kort sagt

1 Arend
d’Angremond Lijphart (født 17. august 1936, Apeldoorn, Holland) er en politolog
med
speciale i komparativ politik, valg og valgsystemer, etnicitet og politik