Obuka koja ?ebiti organizovana kako bi se usvojila neophodna znanja o tome kako reagovatikada se u kompaniji dogodi vandredna situacija – odnosno kada im preti opasnostod požara, bi?e organizovana u skladu sa participatornim modelom planiranja. “Polaznapozicija u planiranju u?enja i obrazovanja odraslih su interesovanja odraslih,?ak i kada nisu u potpunosti uskla?ena sa stvarnim potrebama društva. 1)stvaranje klime povoljne za u?enje odraslih 2) stvaranje organizacionestrukture koja pogoduje u?enju odraslih 3) utvr?ivanje obrazovnih potreba 4)formulisanje obObuka koja ?ebiti organizovana kako bi se usvojila neophodna znanja o tome kako reagovatikada se u kompaniji dogodi vandredna situacija – odnosno kada im preti opasnostod požara, bi?e organizovana u skladu sa participatornim modelom planiranja.

“Polaznapozicija u planiranju u?enja i obrazovanja odraslih su interesovanja odraslih,?ak i kada nisu u potpunosti uskla?ena sa stvarnim potrebama društva. 1)stvaranje klime povoljne za u?enje odraslih 2) stvaranje organizacionestrukture koja pogoduje u?enju odraslih 3) utvr?ivanje obrazovnih potreba 4)formulisanje obrazovnih ciljeva 5) razvoj obrazovnog programa 6) realizacijaobrazovnih aktivnosti 7) ponovno ispitivanje obrazovnih potreba (u ciljuevaluacije)” Obuka ?e seizvoditi u kompaniji za proizvodnju nameštaja “Denver NP”, ?ije je sedište uNovom Pazaru, a obuku ?e izvoditi honorarni saradnici – jedan andragog i tristru?njaka iz sektora informaciono – komunikacionih tehnologija. U ovojkompaniji radi 350 zaposlenih i za svaki od zaposlenih ?e pro?i obuku zaprotivpožarnu zaštitu.razovnih ciljeva 5) razvoj obrazovnog programa 6) realizacijaobrazovnih aktivnosti 7) ponovno ispitivanje obrazovnih potreba (u ciljuevaluacije)” Obuka ?e seizvoditi u kompaniji za proizvodnju nameštaja “Denver NP”, ?ije je sedište uNovom Pazaru, a obuku ?e izvoditi honorarni saradnici – jedan andragog i tristru?njaka iz sektora informaciono – komunikacionih tehnologija. U ovojkompaniji radi 350 zaposlenih i za svaki od zaposlenih ?e pro?i obuku zaprotivpožarnu zaštitu.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now