1.PENGENALAN pernah melakukan hubungan seks. Kajian terbaharu yang dilakukan

1.PENGENALAN

Perkataan
‘remaja’ berasal daripada perkataan Latin bermakna menuju ke arah kematangan. Menurut WHO (World
Health Organisation), peringkat remaja adalah di antara umur 12 – 24 tahun.
Golongan ini sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba dan sedang menuju ke
tahap untuk menjadi dewasa. Dari sudut perkembangan manusia, remaja merujuk
kepada satu peringkat perkembangan manusia, iaitu peringkat transisi antara
peringkat kanak-kanak dan peringkat dewasa.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

G. Stanley Hall dalam Santrock (2005)
mengatakan remaja akan melalui satu zaman yang penuh dengan gelora. Remaja akan
melalui peringkat “storm
and stress” iaitu masa yang
penuh kekeliruan, kesedihan dan konflik.  Pada peringkat ini, remaja mula
mencari identiti dan mula membina konsep kendiri.

Dalam kajian Zainudin Sharif & Norazmah
Mohamad Roslan (2011) menyarankan agar para ibu-bapa, orang dewasa, pendidik
dan semua masyarakat perlu mengambil perhatian terhadap perkembangan remaja
serta mengikuti perkembangan  mereka untuk membantu membimbing mereka
daripada terjebak dengan gejala sosial negatif yang akan membentuk remaja yang
tidak produktif.

 

 

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, definisi seks
bebas adalah perbuatan melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkahwinan yang
sah

 

 

 

– Ciri-ciri manusia
remajasunting

Suka
bergaulan dengan rakan sebaya daripada ibu bapa.

Pada peringkat ini, manusia
remaja akan mula belajar bergaulan dengan orang lain selain daripada ahli
anggota keluarga mereka. Ini bermaksud bahawa peringkat remaja merupakan
peringkat perkembangan sosial seseorang. Sehubungan itu, orang remaja adalah
suka berkawan dan senang tersinggung oleh masalah sosial.

Suka
berangan-angan.

Remaja yang normal mempunyai
angan-angan sihat mengenai masa depan mereka. Mereka sentiasa memikirkan apa
yang akan mereka buat pada masa hadapan.

Senang
Terpengaruh oleh Emosi.

Orang remaja merupakan orang
yang senang terpengaruh oleh emosi. Ini adalah kerana rasional mereka masih
berkembang dan belum sampai ke satu tahap yang mantap..

Remaja selalunya senang untuk
terpengaruh dengan keadaan sekeliling . Sifat ingin tahu mereka juga membuatkan
mereka melakukan sesuatu diluar jangkaan . Remaja selalunya berumur 13-18 .

19 keatas di panggil sebagai
dewasa .

 

 

KUALA LUMPUR 12 Mei – Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan
Masyarakat mendedahkan kira-kira 4.8 peratus remaja Malaysia berusia 13 hingga
24 tahun pernah melakukan hubungan seks.

Kajian terbaharu yang dilakukan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan
Keluarga Negara (LPPKN) itu juga mendapati 35.3 peratus remaja mengaku pernah
menonton pornografi, yang mana 60 peratus bahan lucah itu diperoleh menerusi
internet.

Timbalan Menterinya, Datin Paduka Chew Mei Fun berkata, satu lagi kajian
LPPKN yang dilakukan pada tahun 2014 mendapati hanya 39.5 peratus remaja
mempunyai pengetahuan men­genai proses kelahiran bayi sementara 54.5 peratus
remaja tidak tahu maksud rahim.

“Berbeza dengan 20 tahun dahulu, ibu bapa terlalu konservatif dan kurang
selesa berkomunikasi dengan anak-anak mengenai isu ini (seks). Tetapi kini,
saya lihat, perkara ini sudah berubah,” katanya ketika berucap pada majlis
pelancaran Kajian Seksual dan Reproduktif Warga Muda Malaysia, di sini hari
ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.PENINGKATAN MASALAH SOSIAL   

            -PEMBUANGAN BAYI

            -ISU HIV/AIDS
            -isu LGBT

3.PENDEKATAN YANG SESUAI

            -PENDEKATAN PENYALURAN BUDAYA-DEVIANS &REMAJA

            -PENDEKATAN KAWALAN SOSIAL

            -pendekatan labelling-masyarakat & stigma

            -teori ekologi

4.CADANGAN BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN

            -KELUARGA

            -SEKOLAH / INSTITUSI

            -PERANAN RAKAN SEBAYA

            -MEDIA MASSA

4.RUMUSAN

Konflik dalaman dan kecelaruan tingkah laku merupakan
fenomena yang sentiasa wujud dalam diri individu khususnya terhadap remaja.
Pengabaian kepada sekecil-kecil tindakan akan membawa kepada masalah yang lebih
serius sekiranya dibiarkan untuk satu tempoh masa yang lama. Adalah amat
penting untuk menyedarkan remaja supaya dapat membezakan di antara pengaruh
positif dan pengaruh negatif yang wujud di persekitaran mereka.
Pelajar-pelajar  yang dikenalpasti
mempunyai masalah perlu diberi perhatian oleh ibu bapa dan pihak sekolah. Sikap
ibu bapa yang melepaskan tanggungjawab mengajar anak-anak mereka semata-mata
kepada pihak sekolah perlu di  dielakkan.
Begitu juga sikap segelintir guru-guru yang hanya memberi perhatian kepada
pelajar-pelajar tertentu sahaja dengan alasan pelajar-pelajar bermasalah ini tidak
mahu belajar adalah amat dikesali. Masalahnya jika pelajar bekenaan (bermasalah)
tidak diberikan perhatian maka kecenderungan untuk mereka mengganggu dan
mempengaruhi pelajar lain cukup tinggi. Pelajar-pelajar berkenaan perlu diberi
kaedah rawatan kaunseling individu mahupun secara berkelompok dan ini adalah
antara kaedah yang  sesuai. Selain itu, menjauhkan
pelajar daripada punca masalah juga perlu dilakukan.

Justeru apabila wujudnya jalinan yang baik di antara
pihak sekolah dengan ibu bapa adalah satu cara pengawasan yang bekesan kerana
mereka akan sedar dengan peranan masing-masing.

Kajian ini hanya tertumpu kepada persekitaran keluarga
sahaja. Justeru kajian yang akan
datang dapat menumpukan  kepada aspek
yang lebih luas seperti melibatkan peranan rakan sebaya, pengaruh media massa,
sistem sokongan sosial dan sebagainya. Jika pengkaji yang akan datang berjaya
untuk mengupas skop-skop berkenaan maka hasil kajian akan menjadi lebih menarik.

            Selain
itu satu kajian menerusi kaedah temubual dan pemerhatian juga perlu digunakan
bagi kajian yang akan datang supaya fenomena tingkah laku anti sosial di
kalangan remaja ini dapat diketahui secara menyeluruh dan lebih mendalam tanpa
dibatasi dengan skop instrumen kajian. Di samping dapat memberi maklumat
tambahan terutama dalam mengenal pasti punca dan kesan natijah sebenar pelaku
anti sosial ini.

Dari segi responden pula, beberapa Alternatif yang perlu
diambil bagi membendung dan menangani gejala keruntuhan akhlak di kalangan
remaja. Sesungguhnya masalah keruntuhan akhlak merupakan isu ummah yang perlu
dicari alternatif segera dan memerlukan perhatian dan tindakan sernua pihak
sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Langkah dari segi
pendekatan bersepadu berasaskan pendekatan Islam (Islamic approach) dianggap paling berkesan jika dilaksanakan dengan
penuh prihatin dan kesungguhan. Allah S.W. T. berfirman yang bermaksud “Dan
orang?orang yang beriman, lelaki dan perempuan setengahnya menjadi penolong
bagi setengah yang lain, mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang dari
berbuat kejahatan. (At?Taubah : 7 1)”. Pepatah Melayu ada menyatakan
“melentur buluh biarlah dari rebungnya. Manakala Hadith Rasulullah S.A.W.
menerangkan peri pentingnya peranan ibu bapa dalam mencorak kehidupan anak?anak.
“Setiap anak dilahirkan fitrah, maka kedua ibu bapanyalah yang meyahudikan,
memajusikan atau mengislamkannya”. Allah S.W.T. juga berfirman “Wahai
orang?orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api
neraka” (Tahrim : 6)   

Sikap remaja sendiri yang perlu  menanamkan sifat bertanggungjawab atas diri
sendiri di kalangan remaja. Ini dapat mewujudkan motivasi dalaman supaya
pelajar sendiri mahu mengubah dirinya tanpa bergantung kepada mana?mana pihak.
Hal ini kerana sebagai seorang Islam, tanggungjawab diri bermula dengan proses
mengenal diri sendiri. Remaja perlu diajar mengenai sifat?sifat baik dalarn
dirinya sebagai makhluk yang istimewa ciptaan?Nya. Remaja juga harus memegang
tiga perkara asas sekiranya ingin sifat yang baik dan kental padanya seperti,
menanamkan nilai keimanan yang teguh dan tidak pernah goyah. Ini merupakan perkara
asas untuk membentuk peribadi yang mulia. Keikhlasan yang benar bukan berpura?pura
atau riak. Ianya merupakan kunci utama untuk pelajar menghindari perkara?perkara
negatif dan melangkah kepada kehidupanyang sempurna. Kemahuan yang kuat, tidak
kenal takut dan gentar.

Selain itu, remaja seharusnya menggunakan akal yang waras
dalam penyelesaian masalah dengan bimbingan daripada guru dan ibu bapa atau
orang yang lebih berpengalaman. Di sini pentingnya konsep perbincangan untuk
mencari penyebab masalah dan jalan penyelesaiannya. Justeru, peranan guru dan
sekolah juga tidak kurang pentingnya selain pengaruh persekiaran keluarga. Guru
boleh dianggap sebagai orang yang kedua bertanggungjawab mernbentuk tingkah
laku pelajar selepas ibu bapa. Oleh itu peranan guru bukan setakat menghabiskan
sukatan pelajaran malah sebagai pembimbing, penasihat, pendidik, ‘role model’ pakar rujuk bagi pelajar?pelajar.
Manakala sekolah pula perlu mempunyai struktur, peraturan dan norma disiplin
yang tersendiri dalam menangani masalah pelajar?pelajamya contohnya di sekolah.

            Akhir
sekali, wujudkan program Pembimbing Rakan Sebaya (peer group) supaya dapat menggalakkan rakan sebaya membantu rakan yang
bermasalah. Selain sistem mentor?mentee antara guru dan para pelajarnya perlu
diperkembangkan, ini kerana program ini menekankan  guru yang 
berperanan sebagai ibu bapa angkat kepada sekumpulan pelajar. Hakikatnya
program seperti ini pernah dilaksanakan suatu masa dulu tetapi oleh kerana
kesibukan tugas guru kurang keberkesannya. Jadi pengkasaan program difikirkan
adalah amat perlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUJUKAN

Mohd Dahlan A. Malek & Ida Shafinaz
Mohamed Kamil (2005). Jenayah dan Masalah Sosial di Kalangan Remaja.
Cabaran dan Realiti Dunia Cyber. Universiti Malaysia Sabah: Tidak
Diterbitkan  http://eprints.ums.edu.my
Selvaratnam, D., Nor Aini & Norlaila.
2010. Warga emas di Malaysia: ke arah kesejahteraan ekonomi dan
sosial. Bangi: Penerbit UKM.
Santrock, (2005). Adolescence.
Seventh edition. New York : Mc. Graw Hill
Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad
Roslan (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam
masalah sosial di sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Journal Of
Education Psychology & Counselling: Vol 1 (115-140)

 

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/berita/nasional/4-8-peratus-remaja-pernah-lakukan-seks-1.325450#ixzz52A8XlF1X 
© Utusan Melayu (M) Bhd