[1] litt penger, sløser han dem vekk i løpet

1 http://hamsunsenteret.no/no/knut-hamsun/nokkelord-om-hamsun/den-moderne-tid/page/114-sult-og-det-moderne,
11.01.18

2Intertekst,
s. 118-126, 11.01.18

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sult ble Knut
Hamsuns gjennombruddsroman, og er et sentralt verk innenfor den litterære
modernismen. Hamsuns roman inneholder svært mange trekk som er typiske for denne
litterære perioden. I forhold til tidligere litteratur, var modernismen veldig
eksperimentell, og brøt med alle kjente fortellermåter og motiver som hadde
vært vanlige før. Modernismen er opptatt av avtrykkene den moderne verden
setter på mennesket, og fokuserer spesielt på menneskesinnet. Modernistiske
verk finner som oftest sted i storbyen. Likevel er ikke fokuset rettet mot
selve storbyen, men heller mot individet selv og dets tanker. Sentralt i denne
retningen er at mennesket er grunnleggende ensomt, og at tilværelsen er
meningsløs. Dette er veldig godt synlig i Sult,
hvor hovedpersonen tilbringer mesteparten av tiden alene, absorbert i sine egne
tanker. Vi får ikke noen detaljerte skildringer av Kristiania; boken fokuserer
hovedsakelig på hovedpersonens mentalitet. Hovedpersonens tanker kommer fram i
en bevissthetsstrøm (stream of consciousness). Det vi får høre fra
hovedpersonen, er altså hans ærlige, ufiltrerte tanker og følelser, noe som
også er vanlig innen modernismen. Sentrale temaer er nettopp dette med
fremmedfølelse, angst og ensomhet. Hovedpersonen i Sult lever fattig i en by
full av rike og velstående folk. Hans største ønske er å lykkes, slik at han
selv kan være en velstående forfatter med muligheten til å unne seg selv luksus.
Likevel må han gjennom hele historien leve som en outsider og føle på
ensomheten og håpløsheten fattigdom bringer med seg.2

Slik starter Knut Hamsuns Sult. I boka følger vi en navnløs
hovedperson gjennom et år mens han forsøker å slå gjennom som forfatter i Kristiania
omkring 1890-årene. Han er svært fattig, og lever konstant på sultegrensen.
Likevel er han også veldig stolt, og forsøker hardt å holde verdigheten sin
oppe ved å skjule det faktum at han er fattig for folkene rundt han. Dersom han
mottar penger uten at han selv har arbeidet for dem, får han alvorlige
anfektelser. Dette er til tross for at han flere ganger er på grensen til å
sulte i hjel. Når han først har klart å tjene litt penger, sløser han dem vekk
i løpet av kort tid. Den konkrete opplevelsen av sult påvirker hans handlinger,
tanker og virkelighetsforståelse, og er en viktig kilde for hans kreativitet
når det kommer til skriving. Gjennom boka sliter hovedpersonen en del psykisk
som følge av at han sulter, noe som er merkbart i måten han tenker og hvordan
han oppfører seg mot menneskene rundt seg. Han svinger konstant mellom
aggresjon, medlidenhet, paranoia og ekstase.1